Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Taryfy

W Zakładzie Usług Komunalnych wydzielono dwie taryfy cenowe :

  • Taryfa I - gospodarstwa domowe
  • Taryfa II - dla przedsiębiorstw 

 

Podane ceny są cenami netto za m3, do których należy naliczyć ustawowe 8% VAT-u. 

Wyszczególnione woda  ścieki 
Taryfa I 2,82 5,36
Taryfa II 4,68 8,70

Do kosztów wody jest doliczana opłata abonamentowa w kwocie 3, 24 brutto/ miesiąc. Koszty abonamentowe, zgodnie  z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747), mają na celu pokrycie kosztów: utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gotowości, odczytu wodomierzy i urządzeń pomiarowych, a także rozliczenia należności za wodę.