Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla korzystających z sieci wodnej i kanalizacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Łysomicach Spółka z o.o.

Utworzono dnia 25.07.2019
Czcionka:

~~Informacja dla korzystających z sieci wodnej i kanalizacyjnej  Zakładu Usług Komunalnych w Łysomicach Spółka z o.o.
     Zasady, wzajemne prawa i obowiązki w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków określone są w przepisach prawa w tym prawa miejscowego oraz w zawartej pisemnej umowie, która określa szczegółowo prawa i obowiązki każdej ze stron. Są to: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z  2017 poz. 1566), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1152,1629) oraz Uchwały Nr L/282/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018 r. ( Dz. Urz. Z 2018 poz. 5126).
     Odbiorcy usług są zobowiązani do terminowego uiszczania należności za pobraną wodę i dostarczone ścieki. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu …, art. 8 ust. 1 mówi „ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli : pkt 2 odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;”. W ust. 2 tego artykułu jest zapis „ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, której mowa w ust. pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.” Podobne zapisy są w umowie.
     W związku z tym zgodnie z procedurami art. 8 ust. 3 rozpoczniemy odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla odbiorców usług, w pierwszej kolejności z najdłuższymi i największymi zaległościami. Udostępnionym zbiorczym punktem poboru wody będzie SUW w Gostkowie. Informuję ponadto nie będziemy usuwali awarii przydomowych przepompowni ścieków u zalegających z opłatą.
     Bardzo proszę zalegających z opłatami o ich uregulowanie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.
                                                    Zdzisław Gawroński  Prezes ZUK w Łysomicach    

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 39

W poprzednim tygodniu: 121

W tym miesiącu: 393

W poprzednim miesiącu: 599

Wszystkich: 14894

Zegar