Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 21.05.2024

   Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2024 roku, ZUK Łysomice rozpocznie kontrole podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej poszczególnych posesji na terenie miejscowości Łysomice.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Art. 9. ust. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 28 ust. 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa wart. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Art. 28 ust. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

   

Prosimy o uregulowanie nieprawidłowości w tym zakresie.