Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA !! ZMIANA NA PSZOK-u

Utworzono dnia 22.03.2021

Zmiana dni oraz godzin pracy PSZOK od dnia 01.04.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o. o. z siedzibą w Gostkowie informuje, że od dnia 01.04.2021 r. następuje zmiana w harmonogramie funkcjonowania PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) zlokalizowanego przy ulicy Kanałowej 4 miejscowości Papowo Toruńskie.

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku zgodnie z poniższym
wykazem*
(* - nieczynny w dni świąteczne)
poniedziałki, środy i piątki : od 14:00 do 18:00
wtorki, czwartki : od 10 do 14:00
soboty : nieczynne

Ogólne informacje o PSZOK:
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkaniec Gminy Łysomice może dostarczyć, we własnym zakresie, wytwarzane przez siebie, selektywnie zbierane odpady komunalne..

Zgodnie z uchwałą nr XX/130/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Łysomice, takie jak:

 1. opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, szkło;
   
 2. odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie
   
 3. odpady wielogabarytowe;
   
 4. zużyte baterie i akumulatory;
   
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
   
 6. przeterminowane leki;
   
 7. zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.;
   
 8. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości nie większej niż 250 kg na gospodarstwo domowe na rok);
 9. tekstylia i odzież.

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych takich jak: odpady z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierających azbest, szyby samochodowe, zużyte części samochodowe; (blachy, elementy tapicerki, zderzaki etc) szkło zbrojone i hartowane, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe, odpadów nieoznaczonych, niemożliwych do zidentyfikowania, bioodpadów, innych niż odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Uwaga! W PSZOK nie będą przyjmowane bioodpady od właścicieli nieruchomości, którzy w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zakład Usług Komunalnych
Łysomice Sp. z o. o.
Prezes Zarządu
Zdzisław Gawroński 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 203

W tym miesiącu: 82

W poprzednim miesiącu: 806

Wszystkich: 43907

Zegar