Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zakład Usług Komunalnych Łysomice Spółka z o.o. w Gostkowie ogłasza przetarg na
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-11, godzina: 13:00,
Załączniki
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty
4. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw
5. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o przynależności

6. Załącznik nr 4  do SIWZ Projekt umowy

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar