Witamy na naszej stronie BIP

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. 5e Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 12 poz. 1198) udostępnieniu podlega informacja publiczna m.in. o: dochodach i stratach spółek handlowych, w których majątek takich podmiotów jak Skarb Państwa czy majątek jednostek samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat.  Ponadto Prawo do informacji publicznej obejmuje wgląd do dokumentów urzędowych, uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (Art. 3).

 

Szczegółowe informacje na temat dostępu do informacji publicznej, a także w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (jego funkcjonalności, publikowanych informacjach i strukturze) znajdują się w załączonych plikach:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

2. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku chęci posiadania informacji nie udostępnionych w BIP, a będących w posiadaniu Spółki należy skontaktować się z Prezesem Spółki .

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1286

Utworzono dnia: 04.07.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

17.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

17.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ustawa o dostępie do informacji publicznej

17.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

17.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna